Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Idea Getin Leasing S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 42B w celu zarejestrowania i prowadzenia mojego konta (wymagane celem założenia konta) jako Użytkownika Witryny Internetowej Bankkierowcy.pl,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn.zm). Oświadczam także, że zapoznałem się z Ogólnymi warunkami korzystania przez Użytkowników z Witryny Internetowej Bankkierowcy.pl oraz Polityką Prywatności.

Idea Getin Leasing S.A., z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 42B (Idea Getin Leasing), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Idea Getin Leasing wyłącznie w celu zarejestrowania i prowadzenia konta Użytkownika Witryny Internetowej Bankkierowcy.pl. Idea Getin Leasing informuje także o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

W zakresie produktów lub usług bankowych, odbiorcą danych osobowych będzie również Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zarejestrowanie i prowadzenie konta Użytkownika Witryny Internetowej Bankkierowcy.pl. 

W zakresie produktów lub usług bankowych, których odbiorcą jest Bank, Getin Noble Bank S.A., z siedzibą w Warszawie (01-208), przy ul. Przyokopowej 33, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te zostały przekazane Bankowi przez Idea Getin Leasing, będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umów zawartych z Bankiem. Bank informuje także o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację oraz sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania tych danych osobowych innemu administratorowi danych.

Nie jestem klientem

Załóż konto

W sposób tradycyjny...

... lub załóż nowe konto przy pomocy Facebooka.

Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook możesz w kilka sekund założyć konto w serwisie.

Jestem klientem

Jestem klientem, proszę o przesłanie loginu i hasła